محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم... 04135230201  09142554450

صادرات کالا

  • سه‌شنبه 30 مرداد 1397
  • مقالات مرتبط
صادرات کالا

ارزش گمرکی کالا های صادراتی

ارزش گمرکی صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه ،باربری و حمل ونقل وسایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلیق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد.

ماده 16 قانون : درصورتی که صادرکننده اسناد لازم را ارایه نکند و یا گمرک ارزش اظهار شده را به دلایل مستند قابل قبول نداند گمرک ارزش کالای صدور را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو به آن تعلق می گیرد ،تعیین می نماید.

تبصره : تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید. مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش باشد،صادرکننده می¬تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدورکالا اقدام نماید. نحوه تعیین ارزش کالا های صادراتی

ماده 22:درصورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند،گمرک ارزش کالای صادراتی را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروش آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد و پس از کسر مالیات ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود

تبصره: هزینه های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری ،جزء ارزش گمرکی صادراتی منظور نمی شود. کارگروه تعیین ارزش کالاهای صادراتی گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی ،کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی ربط تشکیل دهد.

قواعد مبدا

باتوجه به تحولات سریعی که در زمینه فناوری و تقسیم کار بین المللی پدید آمده است مسئله تولید براساس مزیت های نسبی و رقابتی باعث شده است که در تولید یک محصول نهایی کشورهای متعددی نقش داشته باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و به منظور اجتناب از اینکه قواعد مبدا تدوین شده توسط کشورها، خود تبدیل به مانعی فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان جهانی تجارت لطمه زندسازمان تجارت جهانی در سال1994 میلادی ضوابط قواعد مبدا را تعیین نمود.

کشورمبداء در قانون امور گمرکی

ماده 17:کشور مبدا کالا کشوری است که در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه گمرکی ،محدودیت¬های مقداری یا هر اقدام دیگرمرتبط با امر تجارت در آن شورای همکاری گمرکی درآیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد . ضوابط قواعد مبدا ضوابط و دستورالعمل های مهمی از قوانین تجاری در جهان کنونی است که در آن ویژگی های را که کالا در کجا تولید شده است،تعریف وارائه می کند.

قاعده اول مبداء

کالا کشوریا محلی است که کالا کلا در آنجاست،یعنی کالاهایی که تماما در یک کشور تولید شده باشد باید همان کشور به عنوان مبداء آن کالا محسوب شود. این گونه کالاها عبارتنداز:

1- محصولات معدنی که از قلمرو همان کشور(خاک ،رودخانه و دریا)استخراج شده اند

2- محصولات گیاهی که در همان کشور برداشت شده است

3- حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و در همان کشور پرورش یافته اند

4- محصولات حیوانی از حیوان زنده که در همان کشور به دست آمده است.

5- محصولاتی که از صیادی در دریا ها به وسیله کشتی های همان کشور به دست می ایند.

6- محصولاتی که از صیادی در دریاها روی کشتی های دارای کارخانه کنسروسازی و غیره درآب های ازاد به دست می ایند.

قاعده دوم

چنانچه دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت داشته باشند ،مبدا آن کالا بر اساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

قاعده سوم

در مواردی که معیارهای"درصد ارزشی" ویا"فرآیند ساخت و پردازش کالا"اعمال میشود باید روش محاسبه و عملیاتی که سبب تعیین مبدا برای کالای ذیربط می گردد به دقت مشخص شوند.

شرایط استفاده از فهرست ارزش های صادراتی کشور مبدا

1- تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت های مالیاتی و گمرکی باید کسر گردد.

2- فهرست مورد استناد باید مستقیما از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد.

3- صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدا تصدیق امضا شده باشد .

شرایط پذیرش ارزش کالا

علیرغم تاثیر ارتباط خریدار و فروش اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارایه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تاثیر ارتباط خریدار و فروشنده برقیمت در دست دارد،باید دلایل خود را به اطلاع کننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به اوبدهدچنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است،قابل پذیر خواهد بود:

1- قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیر مرتبط.

2- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق ضوابط تفریقی قبلا تعیین شده باشد.

3- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق ضوابط محاسباتی قبلا تعیین شده باشد

روش های انعطافی ارزش کالای صادراتی

الف – انعطاف در شرایط همزمانی : نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود

ب – انعطاف در کشورتولید کننده: کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشور غیر از تولیدکننده تولید شده می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ - انعطاف در پذیرش ارزش های محاسباتی و تفریقی: ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که از قبلا از طزیق ارزش¬های تفریقی و محاسباتی تعیین شده اند،می تواند استفاده شود.

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید!

محصولات ویژه

محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.