محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم... 04135230201  09142554450

نحوه صادرات کالا

  • یکشنبه 13 آبان 1397
  • مقالات مرتبط
نحوه صادرات کالا

صادرات کالا

براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات به صورت اصولی پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید. بدین منظور مطالعه کتابهاي مرتبط با بازاریابی، امور گمرکی و ترخیص کالا، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهاي بین المللی بازرگانی که از سوي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی و دیگر موسسات انتشار مییابد، توصیه میشود.

مراحل انجام صادرات

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیت هاي خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روشهای علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است.

مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیرفهرست نمود:

1 - بازاریابی: اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهاي خارجی و راههاي نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین- المللی، تماس با رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزي که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهای رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.

2 - صدور پروفرما (پیش فاکتور): صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است براي خریدار ارسال نماید.

3 - تهیه و تدارك و بسته بندي: صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندي نماید.

4 - تعیین ارزش گمرکی: ارزش گمرکی عبارتست از بهای سیف (بهاي خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندي) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روي سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابريهای اعلام شده از طرف بانک مرکزي ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

5 - کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط: پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از ارگان- هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت،کشاورزي، بهداشت، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهاي دیگر کسب نماید.

6 - اظهار کالا به گمرك: در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.

7-عقد قرارداد حمل و بیمه: صادرکننده با یکی از شرکتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه میکند.

8 - دریافت گواهی بازرسی کالا: این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط مؤسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود

9 - صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا: صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تأیید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی در ازاي ارائه تصویر پروانه گمرکی، تصویر بارنامه حمل و تصویر فاکتور فروش گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر صدور گواهی مبدا بصورت فرآیند الکترونیکی و از سامانه یکپارچه گواهی مبدأ اتاق بازرگانی ایران صورت می گیرد.

10ارسال کالا: صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل میدهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرك بارگیری و به مقصد حمل می کند.

تعرفه (حقوق ورودي)

تعرفه یا حقوق ورودي عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلایل حمایتی یا مالی و یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می- کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی (Duties Customs) نیز مرسوم است. در ادامه تقسیم بنديهای متفاوتی از حقوق ورودي آمده است

- تقسیم بندي تعرفه براساس چگونگی دریافت:

تعرفه ارزشی: تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود، که در این صورت آن را تعرفه ارزشی می نامند. در این روش، حقوق و عوارض گمرکی کالا یا تعرفه آن درصدي از ارزش آن کالا را تشکیل میدهد که باید به گمرك پرداخت شود

تعرفه ثابت: تعرفه گمرکی در مواقعی براساس مقدار آن کالا (وزن یا تعداد) وضع میشود

تعرفه مرکب: تعرفه گمرکی در مواردي براساس ترکیبی از دو روش تعرفه ارزشی و تعرفه ثابت دریافت میشود.

2 - تقسیم بندي تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات:
بر مبناي تقسیم بندي دیگري که انگیزه و علل آن، برقراري تسهیلات یا ایجاد تبعیضات یا موانع، جهت ورود و صدور کالا، کشور، اتحادیه و یا منطقه اقتصادي خاصی باشد تعرفه گمرکی ممکن است یک ستونه یا دو ستونه یا سه ستونه باشد
تعرفه یک ستونه: تعرفه اي بدون تبعیض است. به طوري که براي کلیه کالاهاي وارده از کلیه کشورها به صورت یکسان و بدون انعطاف اجراء می گردد
تعرفه دو ستونه: در این سیستم تعرفه، براي هر کالایی دو نوع حقوق و عوارض گمرکی وضع شده است. یک نوع آن حد بالا یا تعرفه حداکثر است ولی در حد دیگر، مجموعه اي از تعرفه هاي کاهش یافته براي برخی کشورها است از طریق مذاکره و انعقاد پروتکل و یا قراردادها به آنها اختصاص می یابد
تعرفه سه ستونه: تعرفه سه ستونه شکل گسترده تعرفه دو ستونه است که به آن ستون دیگري افزوده شده و در حد پایین تري از حقوق گمرکی از کشورها تعیین و اعمال میشود، که آن را "سیستم تعرفه هاي ترجیحی" نیز می نامند.
 تسهیلات و حمایت هاي وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران صادرات و واردات:
این قسمت شامل ارائه خدمات و اطلاعاتی در ارتباط با موارد ذیل می باشد:
- صادرات غیر نفتی
- صادرات خدمات - خدمات بازرگانی (شامل گمرك، استاندارد، بیمه، بانک، ارز و صندوق ضمانت، حمل و نقل، بسته بندي صادراتی و سرمایه- گذاري خارجی)
-آمار واردات
-ثبت سفارش
نمایشگاه و هیأت تجاری :
رویدادها و نمایشگاهها :
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور، توسعه حضور بنگاه هاي صادراتی در بازارهاي هدف، بخشی از هزینه هاي برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی یا شرکت در نمایشگاه هاي بین المللی را به تشکل ها و بنگاه هاي تولیدي، صنفی و صادراتی غیردولتی، مبتکرین، مخترعین و کارآفرینان پرداخت خواهد کرد. لیست نمایشگاه هاي مورد تأیید سازمان توسعه تجارت ایران در سایت این سازمان موجود می باشد. 
هیأتهاي تجاري و بازاریابی:
یکی از اهرم هاي مناسب توسعه صادرات وبسط روابط اقتصادي با کشورهای هدف (در سالهاي اخیر) اعزام هیأت هاي تجاري اقتصادي و بازاریابی به کشورهاي مذکور بوده است. بی شک با اعزام یک هیأت تجاري به خارج از کشور نسبت به سفرهاي تجاري انفرادي می توان به مذاکرات عمق بیشتري بخشید و سرپرستان و مسئولین اینگونه هیأتها در صورت تجربه کافی و انتخاب و اجراي برنامههاي مفید و سازنده می توانند حتی در اولین سفر و ملاقات و مذاکره با طرفهای تجاري وایرانی دست به ابتکارات جالبی بزنند که منتهی به عقد قراردادهای قطعی و واقعی تجاری گردد.
سرمایه گذاري خارجی
بخش سرمایه گذاري خارجی سازمان توسعه تجارت ایران اطلاعات مفیدي در زمینه آمار سرمایه گذاري خارجی در ایران، قوانین و مقررات و فرصتهاي سرمایه گذاري ایران در سایر کشورها، جذب سرمایه گذاري در استان ها و پیوندهاي مفید ارائه میدهد. براي دریافت اطلاعات مورد نظر در این خصوص به قسمت صادرات > خدمات بازرگانی > سرمایه گذاري خارجی مراجعه نمائید.

منبع : اتاق بازرگانی تهران

جدیدترین مطالب
ما را در جوامع مجازی دنبال کنید!

محصولات ویژه

محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.